Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

17.febr. 22. Møtesalen helt til 50.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Vi har hatt noen tekniske problemer i 1. halvår, så det har ikke blitt så mange opptak. Håper på bedre forhold etter sommeren.

Vår forstander, Torsten Mentzoni, har sagt opp og flytter nå til Kristiansand. Vi søker derfor etter hans etterfølger. Dette er en liten stillig ca. 20%, da vi også er en liten menighet. Føler du at Herren legger noen tanker på deg om en slik tjeneste kan du, eller om du kjenner noen som har hyrdetanker, kan du ta kontakt med eldsterådet v/Jostein E. Sunde: e-post jemisund@gmail.com, eller vanlig post:  Pinsemenigheten Klippen Loddefjord postboks 18 Loddefjord, 5881 Bergen.

På menighetsmøte 26. juni, ble det enighet om at vi prøver å holde åpent torsdager for bønn, gjennom sommeren. 

Gode bøker!

Møteopplysning for juli. Forbehold om endringer underveis.

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 250,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.

Søndag 19. juni var det avskjed for Karin og Torsten Mentzoni.

Noen bilder fra festen.